Undervisningstilbud til børn med særlige behov

Fra haver til maver – æblemostning og gamle lege

I undervisningsforløbet producerer eleverne æblemost på gammeldagsmanér på en mostpresse. De får herved et indblik i produktionsmetoder og viden om, hvor fødevarer kommer fra. Eleverne er deltagende i hele processen fra de står med æblet i hånden til, der til sidst er blindsmagning på æblemosten. Hvad smager bedst - most fra karton eller det hjemmemostede? Efter frokost leger vi gamle lege. Legene giver eleverne viden om, hvordan den sparsomme fritid blev brugt med de få remedier, man havde til rådighed. I landbosamfundet var der fokus på den fysiske udfoldelse, og man konkurrerede ofte i discipliner, hvor der indgik styrke, hurtighed og præcision. Eleverne leger nogle af de samme lege, som man legede i det gamle landbosamfund.

Klassetrin: Fra 0. – 6. klasse.

En dag i oldefars liv – en aktivitetsdag i år 1900

Undervisningsforløbet styrker elevernes indsigt i en tjenestekarls hverdag på en gård anno år 1900. Eleverne indgår i en løs form for rollespil, hvor de selv er tjenestekarle for en dag. Eleverne bliver iklædt gammeldags tøj: Vest og kasket for drenge og kjole, forklæde og tørklæde til pigerne. Derudover består dagens program i, at dyrene skal fodres og gives vand, der skal tælles dyr, samles æg og hegnet skal tjekkes. Til frokost serveres der fedtemadder med salt, men inden der kan spises, skal hænder vaskes på gammeldags manér. Efter frokost er der forskellige opgaver, der skal løses: Der skal såes, fejes, pudses sko, bankes tæpper og saves brænde.

Gennem hele undervisningsforløbet er der fokus på hands-on aktiviteter og sanselighed. Formålet er, at eleverne får et indblik i arbejdsdagen for en tjenestekarl på landet. Der er fokus på, at eleverne får styrket deres faglige kompetencer, men der er i høj grad også fokus på, at eleverne får styrket deres sociale færdigheder. Under hele forløbet er der en løbende dialog mellem elever og museumsformidler, hvor der bliver reflekteret over eget liv sammenlignet med tidligere generationers.

Klassetrin: Fra 4. – 9. klasse.

Periode: Fra maj – september.

Jødeflugten

I oktober 1943 intensiveredes forfølgelserne af jøderne i Danmark. Mange jøder tog til Øresundskysterne for at blive sejlet i sikkerhed i Sverige. Museets kutter Elisabeth K571 er en af de få tilbageværende kuttere, der deltog i aktionen med at fragte jøder til Sverige. I undervisningsforløbet får eleverne lavet falske identitetskort, herefter er der byvandring med indlagte quizzer og dilemmaer, hvor eleverne reflekterer over, hvordan de selv ville have handlet, hvis de befandt sig i en lignende situation. Under byvandringen går vi forbi nogle af de vigtige steder i Dragør under besættelsen. Vi slutter ved museets kutter Elisabeth, og hvis vejret tillader det, er det muligt at sejle en kort tur. På den måde kan eleverne få en fornemmelse af, hvordan det var at gemme sig ombord på kutteren og leve sig ind i frygten for at blive opdaget af Gestapo.

Klassetrin: Fra 7. – 9. klasse.


Bestilling af forløb

Undervisningsforløbet kan bestilles ved at sende en mail til skoletjeneste@museumamager.dk med følgende information:

  • Navn på undervisningsforløb
  • Kontaktperson (navn og telefonnummer)
  • Navn på institution
  • Klassetrin og antal børn
  • Ønsket dato og tidspunkt for besøg

Pris

Forløbet er gratis for skoler fra Dragør og Tårnby kommune. For skoler uden for kommunen koster forløbet 600 kr., hvilket er inklusiv to medarbejdere fra museet og materialer.